Protest tegen zoutwinning bij provinciehuis: ‘Groningen heeft al genoeg ellende’

Actievoerders overhandigen een 'gepeperde rekening' aan gedeputeerde Melissa van Hoorn
Actievoerders overhandigen een 'gepeperde rekening' aan gedeputeerde Melissa van Hoorn © Tristan Braakman/RTV Noord
‘How low can you go!’, schalt het over het Martinikerkhof. Ruim twintig actievoerders hebben zich woensdagochtend verzameld voor het provinciehuis om te protesteren tegen zoutwinning.
De zoutwinning in Groningen moet helemaal stoppen, vinden ze. SP’er Nick van Leeuwen woont in Heiligerlee en heeft scheuren in zijn huis. Volgens Van Leeuwen zijn die veroorzaakt door de bodemdaling als gevolg van zoutwinning.
‘Tijdens de verbouwing ontdekten we scheuren in de vloer. En die bleken door te lopen tot de muur en ook het plafond.’

Gedeputeerde ontvangt 'gepeperde rekening'

Van Leeuwen overhandigde namens de actievoerders, vooral SP’ers en PvdD’ers en een handvol omwonenden, een ‘gepeperde rekening’ aan gedeputeerde Melissa van Hoorn. Daarop staan zo’n veertig punten waarom de actievoerders willen dat de zoutwinning stopt. Ze vinden onder meer dat economische belangen vóór veiligheid gaan, wijzen op funderingsschade, denken dat er kernafval wordt opgeslagen in zoutcavernes en zijn bang voor 1,2 meter bodemdaling.
‘Onze belangrijkste eis is het stopzetten van de zoutwinning’, zegt Van Leeuwen. ‘Groningen heeft al genoeg ellende, zoutwinning zou daar niet nog bovenop moeten komen.’

Provincie vindt dat zoutwinning kan

Maar het stopzetten van de zoutwinning gaat niet gebeuren. Een motie van de SP, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en 50PLUS met deze oproep behaalt geen meerderheid. Gedeputeerde Melissa van Hoorn (GroenLinks) ontraadt de motie.
‘We zijn als college van mening dat de zoutwinning mogelijk moet blijven, mits het op een veilige manier gebeurt’, zegt Van Hoorn. ‘We baseren ons op adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen, die aangeven dat zoutwinning ook op een veilige manier gebeurt. Er is geen aanleiding om te pleiten voor een voorzorgsbeginsel en te werken aan een afbouwplan.’

Mogelijk wel gebiedsfonds

Wel moet gedeputeerde Van Hoorn in gesprek met de zoutwinners over het opzetten van een gebiedsfonds. Dat moet een fonds worden waaruit bewoners gecompenseerd worden voor de schade en overlast tot het einde van de zoutwinning in onze provincie. Een motie met deze oproep is door een ruime meerderheid aangenomen.

Reactie Nedmag

Zoutwinner Nedmag uit Veendam, een van de bestreden zoutwinners, zegt in een schriftelijke reactie dat het 'extra wil gaan communiceren over een aantal thema's'. Het zoutbedrijf wil omwonenden en Statenleden beter informeren over kwesties als bodemdaling en het nieuwe winningsplan. Volgens het bedrijf uitten verschillende fracties in Provinciale Staten 'onjuistheden', het wil partijen gaan uitnodigen voor een gesprek. 'Daar gaan we de komende tijd aandacht aan besteden.'