Werkvoorzieningsschappen zien toekomst somber in

TEN BOER - Red de werkvoorzieningsschappen! Dat is de boodschap van de gemeente Ten Boer en werkvoorzieningschap Fivelingo.
Bij werkvoorzieningschap Fivelingo werken 540 mensen met een zogenoemde arbeidshandicap. Ze doen productiewerk, zoals het naaien van werkkleding. Hun loon wordt volledig betaald uit subsidie en daar wil het kabinet vanaf.
Een nieuwe wet schrijft voor dat deze mensen bij een gewoon bedrijf moeten werken, waarbij de werkgever dan een bijdrage in de loonkosten krijgt. De nieuwe regelgeving moet januari 2012 ingaan. Vooruitlopend daarop moeten de werkvoorzieningschappen al flink bezuinigen. Fivelingo krijgt dit jaar 800.000 euro minder subsidie.
Maandag kwam TCDA-Klid Mirjam Sterk op werkbezoek bij het werkvoorzieningsschap. Ten Boer en Fivelingo hopen via haar de boodschap over te brengen dat de voorgenomen maatregelen desastreus zijn voor Groningen. De vereniging Nederlandse gemeenten is in nog onderhandeling met het kabinet over de nieuwe wet, maar die gesprekken verlopen moeizaam.