Aantal inwoners provincie Groningen groeit

GRONINGEN - Het aantal inwoners in de provincie Groningen is vorig jaar met 2400 mensen gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het CBS
Dat er in Groningen geen sprake was van krimp, maar van lichte groei, kwam voornamelijk door 2000 buitenlanders die in Stad en Ommeland gingen wonen.

Maar ook zonder dat aantal werden er meer mensen geboren dan er overleden.
Groningen deed het daarmee beter dan de provincies Friesland, Drenthe en Zeeland, die er minder inwoners bijkregen. Limburg is de enige provincie waar de bevolking vorig jaar is afgenomen.