Raadselachtige toename van haring in troebele Eems

Haringen
Haringen © Peter Pilz/ANP
Je zou het niet verwachten in het relatief troebele water van de Eems, maar toch is er een toename van het aantal jonge haringen. En dat mag bijzonder genoemd worden.
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal jonge haringen in het Eems-estuarium sinds 2013 toeneemt, terwijl het met de meeste vissoorten in dat gebied slecht gaat. Bovendien blijkt dat in andere leefgebieden, zoals de Waddenzee en de Westerschelde, de toename van het aantal harinkjes minder groot is.

'Het is bijzonder'

Marian van Ark is woordvoerder van het programma Eems-Dollard 2050, waarin gewerkt wordt aan maatregelen om het water in dit estuarium minder troebel te krijgen. ‘Wij vonden die toename van harinkjes in de Eems bijzonder’, zegt ze. ‘Het was reden voor nader onderzoek, dat door Wageningen Marine Research is uitgevoerd.’

Hoe dichter bij zee, hoe vetter

Ze vervolgt: ‘In dat onderzoek is gekeken naar de beschikbaarheid van voedsel (dierlijk plankton) dat de harinkjes eten, de maaginhoud van de vissen en hun conditie. Daaruit bleek dat hoe zuidelijker je komt, hoe minder haring er in de Eems te vinden is. Bij Oterdum, dichter bij de Dollard dus, was het aantal zes keer minder dan bij Spijk, wat dichter bij de Waddenzee is. Bovendien waren de harinkjes ter hoogte van Oterdum minder vet. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat het water daar troebeler is dan in de monding vlak bij de Waddenzee.’
De monding van de Eems-Dollard
De monding van de Eems-Dollard © Rijkswaterstaat

Kinderkamer

De Eems-Dollard is het enige overgebleven estuarium van de Waddenzee. Dat estuarium is een soort kinderkamer waar jonge visjes relatief veilig en beschut kunnen opgroeien. Van Ark: ‘Dus eigenlijk hoort het ook zo dat er veel jonge vis zit, wat betreft de haringen is dat ook zo. Ondanks het relatief troebele water beschouwen we dat als bijzonder, maar ook als goed nieuws. Het is aanleiding voor nader onderzoek.'
Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.