Roshano Dewnarain (20) geniet als fractievoorzitter: 'Camera's zijn op mij gericht'

Fractievoorzitter Roshano Dewnarain van GroenLinks in Midden-Groningen
Fractievoorzitter Roshano Dewnarain van GroenLinks in Midden-Groningen © Jeroen Willems/RTV Noord
De gemeenteraad van Midden-Groningen werd afgelopen jaar flink opgeschud. Naast een nieuwe boerenpartij (Boer & Burger Partij) kwam ook de 20-jarige Roshano Dewnarain voor GroenLinks in de raad. De welbespraakte student filosofie brengt een nieuw geluid in de plattelandsgemeente. Hij strijdt voor minder armoede, gelijke kansen voor iedereen en een groenere leefomgeving.
Naast zijn studie en politieke werk doet Dewnarain vrijwilligerswerk bij verschillende instellingen. Een daarvan is de bibliotheek waar hij elke woensdagmiddag is te vinden en hij onder meer het vredescafé organiseert.
'Ik ben wel een bezig bijtje, ja. Ik hou ervan om lekker bezig te zijn en bij te dragen aan mijn omgeving. Dus als ik daar energie van krijg, blijf ik het ook maar lekker doen.'

'De wereld een beetje beter maken'

De sociale antenne stond bij Dewnarain al jong aan. Op zijn veertiende begon hij een begeleidingsinstituut voor kansarme jongeren. 'Ik merkte toen dat heel veel kansen ongelijk verdeeld waren en met mijn begeleidingsinstituut plakte ik alleen maar pleisters. Dat frustreerde mij heel erg.'
In de raad hoopt hij meer voor deze jongeren te kunnen betekenen. 'Uiteindelijk wil ik de wereld een beetje beter maken, dat is toch wel het overkoepelende doel. Ik wil ervoor zorgen dat niemand onderdrukking of discriminatie ervaart. Dat iedereen zo op kan groeien zoals die op zou willen groeien.'

Invloed uitoefenen

Vlak voor de zomer bracht Dewnarain twee moties in die allebei werden aangenomen. De eerste motie pleit voor het herdenken van het slavernijveleden en het vieren van de afschaffing van de slavernij. 'We zijn een gemeente met inwoners die best wel een verschillende achtergrond hebben, dus mooi om daar ook aandacht voor te hebben.'
De tweede motie gaat over jongerenparticipatie. 'Ik vind het belangrijk dat we invloed uit kunnen oefenen op onze eigen omgeving. Dat betekent dat we ook die mensen het woord geven die daar ideeën over hebben en die daar eigenlijk over gaan. Dus ook in het geval van jongeren.'
Dewnarain is ook bezig met een initiatiefvoorstel regenboogbeleid. Hij wil dat er meer aandacht komt voor de leefwereld van LHBTI'ers, zoals hijzelf. 'We hebben heel veel mensen gesproken en ik merk dat zichtbaarheid, weerbaarheid en een stukje inclusiebeleid belangrijk is.'

Pride in Midden-Groningen

Als voorbeeld van die zichtbaarheid noemt Dewnarain de regenboogvlag die nu een keer per jaar voor het gemeentehuis in Hoogezand wappert. 'Daar is het dan ook mee gezegd. In dorpen wordt heel erg de behoefte uitgesproken om daar meer ruchtbaarheid aan te geven.' Dewnarain hoopt dat er over vier jaar ook in Midden-Groningen een pride is waarbij iedereen de diversiteit in de samenleving kan vieren.
Fractievoorzitter Roshano Dewnarain van GroenLinks in Midden-Groningen
Fractievoorzitter Roshano Dewnarain van GroenLinks in Midden-Groningen © Jeroen Willems/RTV Noord

Landelijk bestuur GroenLinks

De ambities reiken voor Dewnarain verder dan alleen Midden-Groningen. Hij heeft zichzelf kandidaat gesteld voor het landelijke partijbestuur. Hij hoopt hier binnenkort bestuurslid 'Diversiteit en Externe relaties' te worden. 'Het vooroordeel bestaat dat GroenLinks een randstedelijke grachtengordelpartij is en ergens ben ik het daar niet mee oneens. En dat ergerde mij heel erg.'
Er zijn volgens Dewnarain te veel mensen binnen de top van de partij die te weinig binding hebben met de regio en het platteland. Hij hoopt daar verandering in te brengen. 'Ik wil dat het Midden-Groningse geluid, dat nuchtere regiogeluid, ook op landelijk niveau wordt gehoord.'

'Camera's zijn op mij gericht'

Het leven van Dewnarain is door zijn zijn nieuwe rol als fractievoorzitter van GroenLinks in Midden-Groningen een stuk drukker geworden. Toch geniet hij ervan en wil hij er voor de inwoners van Midden-Groningen het beste van maken.
'Daarvoor was ik op de achtergrond actief en nu sta ik echt op de voorgrond. Nu zijn de camera's letterlijk en figuurlijk op mij gericht. Dat is toch wel een verandering geweest, maar ik vind het leuk en ga die uitdaging graag aan.'

Hutje op de hei

Ondanks alle politieke ambities verwacht Dewnarain niet dat hij over tien jaar nog steeds in de politiek zit. Liever wordt hij filosoof en leeft hij straks in een hutje op de hei met een geit. Hij is al bezig met het bouwen van een tiny house.
'Op een gegeven moment is het ook wel klaar in de politiek. Dan heb je al je doelen verwezenlijkt. Het is denk ik ook niet gezond om heel lang in die politiek te blijven, anders krijg je zo'n stoffige boel als het hier in Midden-Groningen altijd was', lacht hij.
'De politiek is maar één manier om verandering te realiseren, maar er zijn ook nog heel veel andere manieren. Ik denk dat ik straks meer in het welzijnswerk zit of bij een grote mensenrechtenorganisatie of zo. Maar tegelijkertijd ook wel met het opbouwen van mijn eigen kleine dingetje en ook laten zien dat het mogelijk is om in balans met de natuur te leven.'
Bekijk de video over Dewnarains drukke leven:
'In Midden-Groningen wil ik me vooral inzetten om armoede tegen te gaan'