Geen nieuwe tankstations meer in gemeente Groningen: 'Markt gaat krimpen'

De gemeente Groningen staat geen nieuwe tankstations meer toe
De gemeente Groningen staat geen nieuwe tankstations meer toe © Dennis Venema
Er komen geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen meer bij in de gemeente Groningen. 'Vanwege de transitie naar elektrisch rijden, is de verwachting dat de markt voor traditionele tankstations gaat krimpen', zegt de gemeente.
De keuze past binnen het al langer gevoerde beleid, waarin het stadhuis af wil van de 'autologica'. De auto moet een minder belangrijk vervoermiddel worden, is het principe van het huidige gemeentebestuur (GroenLinks, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie).

Geen plek voor fossiel

'Ondanks de groei van het aantal inwoners en banen zien we geen ruimte voor nieuwe tankstations met fossiele brandstoffen. We gaan daarom niet in op verzoeken van marktpartijen om te zoeken naar nieuwe locaties voor tankstations', schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.
'De fossiele tankstations zoals we die nu kennen zijn op termijn geen vanzelfsprekendheid meer', is de gedachte.
Het gemeentebestuur is ook 'terughoudend' met het toestaan van aanvullende diensten bij bestaande tankstations. 'We zien alleen ruimte voor ontwikkeling op locaties met voldoende toekomstperspectief, mits de ontwikkeling bijdraagt aan de transitie naar elektrisch rijden.'

Ruimte voor elektrisch rijden

De gemeente wijst erop dat op dit moment al meer dan de helft van de nieuw verkochte auto's hybride of volledig elektrisch is. Voor nieuwe snellaadstations en waterstofvulpunten is daarom, onder voorwaarden, wel ruimte.
'Samen met de netbeheerder en de markt onderzoeken we welke locaties op gemeentelijke grond geschikt zijn voor het aanbieden van snellaadinfrastructuur. Hierbij onderzoeken we ook de meest geschikte manier om snellaadlocaties in de markt te zetten', schrijft het stadsbestuur.