Bedum ziet provinciale bomen ineens gekapt

© SXC Stock Exchange/Dominic Morel
BEDUM - De gemeente Bedum is onverwachts geconfronteerd met het kappen van bomen door de provincie, langs het fietspad naar Ellerhuizen.
De wilgen en populieren vormen door het vele dode hout een gevaar. Daar is geen kapvergunning voor nodig, maar Bedum betreurt het dat de provincie de gemeente niet heeft ingelicht. Nu konden de inwoners niet tijdig geïnformeerd worden over de stremming. Ook langs het fietspad tussen Ellerhuizerbrug en Zuidwolde worden bomen gekapt, daarvoor moet de provincie wel een vergunning aanvragen.