Plan voor algenkwekerij met CO2 als grondstof

EEMSHAVEN - Het Platform Groene Stoffen wil tussen de Eemshaven en Delfzijl een proefboerderij voor de kweek van algen opzetten. Als grondstof voor de algenteelt wordt de CO2 gebruikt, die de nieuwe kolencentrales in de Eemshaven gaan uitstoten.
Algen zetten CO2 om in zuurstof, waarna de plantjes zich vermenigvuldigen. De algen gaan vervolgens in het mengvoer van varkens en hun mest wordt gebruikt voor de bemesting van de algen. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgewezen dat dit plan economisch rendabel is. Platform Groene Stoffen wil het idee nu in de praktijk testen.
Voor het opzetten van de proefboerderij is vijf miljoen euro nodig. De verwachting is dat de algenkwekerij over ruim twee jaar in bedrijf kan worden genomen.