College wil nieuw gemeentehuis voor Het Hogeland

Het gemeentehuis van Het Hogeland in Uithuizen
Het gemeentehuis van Het Hogeland in Uithuizen © RTV Noord
‘Dit is de meest aantrekkelijke keuze en een kwaliteitsverbetering.’ Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt er een nieuw gemeentehuis in Het Hogeland.
De gemeente is al sinds 2019 op zoek naar een andere manier van huisvesting. Toen is de gemeente Het Hogeland ontstaan door een fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De huidige gebouwen in Winsum, Leens en Uithuizen voldoen niet aan de wensen van de gemeente.

Weinig ruimte voor ontmoeten, vergaderen en samenwerken

'Afdelingen werken nu op verschillende locaties. Die willen we graag samenvoegen. Soms moeten mensen door het hele gebouw sjouwen om een geschikte plek te kunnen vinden om te vergaderen', legt wethouder Stefan van Keijzerswaard (VVD) uit.
Ook de binnen- en buitendiensten van de gemeente zijn nu gescheiden. Het college wil die het liefst combineren op één plek. Daarnaast zijn de huidige panden moeilijk te verduurzamen.
Er zijn drie scenario's waar het college aan denkt en die onderzocht zijn. Ten eerste het aanpassen van de gemeentehuizen in Uithuizen, Leens en Winsum. De tweede optie is het uitbreiden van één van de huidige locaties. Ten derde kan de gemeente een nieuw onderkomen laten bouwen. 'Het college vindt nieuwbouw de beste oplossing', zegt wethouder Van Keijzerswaard.
Het nieuwe gebouw moet een centrale ligging krijgen in het gebied en goed bereikbaar zijn. Daarom komen de dorpen Winsum, Baflo en Warffum in aanmerking. Het nieuwe pand moet onderdak bieden aan zo'n vijfhonderd medewerkers.

Eén van de goedkoopste opties

Hoeveel het nieuwe gemeentehuis mag kosten, is nog niet vastgesteld. Het bedrag wordt geschat op zo'n 25 miljoen tot 35 miljoen euro. 'Naast thema's als duurzaamheid en bereikbaarheid zijn de kosten een belangrijke factor. Qua kosten is nieuwbouw een goede optie, maar daarin kan de raad ook nog diverse keuzes maken. Er zijn diverse gradaties waarin dit plan uitgevoerd kan worden', zegt wethouder Van Keijzerswaard.
De raad heeft eerder besloten dat de kosten voor de toekomstige huisvesting van de organisatie niet hoger mogen zijn dan de huidige kosten voor huisvesting van de organisatie.

Niet te duur?

'We kunnen ons focussen op alleen maar de kosten. Maar die zijn er nu ook door de huidige oudere gebouwen te onderhouden of te verduurzamen. Dit leek ons de meest logische keuze', aldus Van Keijzerswaard. 'We hebben geleerd van de Tirrel. Als er een keuze is gemaakt, brengen we goed de kosten van het project in beeld. Met een goede doorrekening.'
De gemeenteraad mag ook nog meedenken over de diverse scenario's en de keuze van het college. De raad neemt uiteindelijk de beslissing en spreekt er op 18 januari over. Als die akkoord gaan met nieuwbouw dan volgt er een locatie onderzoek.
Als alle seinen op groen staan, verwacht het college dat het nieuwe gemeentehuis er in 2027 kan staan.