Opheffing woongroep Marenland gaat door, huurders naar andere corporaties

Nieuwe huizen en tuinen na de versterking in Opwierde-Zuid in Appingedam
Nieuwe huizen en tuinen na de versterking in Opwierde-Zuid in Appingedam © Martin Drent/ RTV Noord
De kogel is door de kerk: woongroep Marenland houdt in de loop van volgend jaar op te bestaan. De ruim tweeduizend woningen van de woningcorporatie in Appingedam en omstreken worden verdeeld over andere corporaties in Noordoost-Groningen.
Het gaat om Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, SUW en de Delthe. SUW fuseert vanaf 1 januari met De Delthe en gaat dan verder onder de naam Goud Wonen. De precieze verdeling moet nog worden bepaald.
Voor de huurders van Marenland zal er niet veel veranderen, zegt tijdelijk directeur Margriet Drijver: 'Ze moeten de huur op een andere bankrekening storten. En ze krijgen een ander contactpersoon. Voor de rest zullen ze er niet veel van merken, behalve dan de zekerheid dat de versterkingsopgave beter wordt uitgevoerd.'

Werknemers verhuizen mee

De medewerkers van de woongroep hoeven niet bang te zijn dat ze werkloos worden. 'De andere corporaties hebben beloofd dat ze onze medewerkers overnemen. Want ze zijn bitterhard nodig in dit gebied.'
Drijver doelt daarmee op de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Die is sowieso voor alle betrokken corporaties een flink karwei. Uit nader onderzoek blijkt dat Marenland daartegen niet is opgewassen. Drijver: 'Wij hebben geconstateerd dat deze opgave voor ons onevenredig zwaar is en dat we die in de toekomst niet waar kunnen maken.'
We zijn een beetje de regie verloren bij het aanpakken van ons eigen bezit
Margriet Drijver - Tijdelijk directeur woongroep Marenland
Op zichzelf is Marenland een financieel gezonde organisatie, benadrukt Drijver. 'Maar we zitten middenin het aardbevingsgebied. Marenland heeft, ook ten opzichte van de andere corporaties, de grootste versterkingsopgave. Deze is voor ons onevenredig zwaar.'
'We kregen te maken met verschillende geldstromen en met 'schuivende panelen'. Daardoor zijn we een beetje de regie verloren bij het aanpakken van ons eigen bezit', constateert Drijver. 'We moesten bijvoorbeeld opeens woningen gaan aanpakken die in onze eigen strategie op een heel ander moment aan de beurt zouden zijn. En dan heb ik het er nog niet eens over dat wij elke keer partijen moeten organiseren die het voor ons moeten gaan doen.'
Met spandoeken staan de actievoerders vrijdagochtend bij het kantoor van Marenland
Met spandoeken staan de actievoerders vrijdagochtend bij het kantoor van Marenland © Elwin Baas/RTV Noord

Verdelingen woningen is maatwerk

Omdat de andere corporaties hun eigen, soortgelijke uitdagingen hebben, zal de herverdeling van het bezit van Marenland een kwestie van maatwerk zijn. 'De komende maanden bekijken we samen de opgave per straat en complex, zodat we stap voor stap bij een goede herverdeling komen en huurders ook weten bij welke corporatie ze gaan huren.’
Hoe snel de opheffing zal gaan, hangt af van de gekozen vorm, legt Drijver uit: 'Er zijn verschillende manieren voor de overdracht. De komende twee maanden gaan we onderzoeken wat de beste vorm is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met fiscale aspecten. Wij denken dat we tenminste de eerste helft van volgend jaar nodig hebben om de overdracht te organiseren.'

Directeur weg na klachten huurders

De versterking- en de nieuwbouwoperatie verloopt voor Marenland tot nu toe moeizaam. Huurders toonden zich meerdere malen ontevreden over de gang van zaken. Afgelopen zomer greep de raad van commissarissen in en werd toenmalig directeur-bestuurder Gerke Brouwer aan de kant gezet. Drijver werd aangetrokken om orde op zaken te stellen.
De problemen bij Marenland zijn ook opgemerkt door de Tweede Kamer. De Kamer heeft twee weken geleden unaniem een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de problemen van huurders in kaart te brengen en in gesprek te gaan met betrokkenen om ze op te lossen. Het voorstel kwam onder meer van de Groningse Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA).