Tien miljoen euro voor aanpak waterkwaliteit Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied
Het Lauwersmeergebied © RTV Noord
Waterschap Noorderzijlvest krijgt tien miljoen euro van het Rijk voor het toekomstbestendig maken van het Lauwersmeer. Het geld wordt gebruikt voor het verbeteren van de zoet- en zoutwaterverbinding tussen het meer en de Waddenzee. Ook komt er mogelijk een multifunctioneel gemaal.
Het door Noorderzijlvest ingediende voorstel voor het Lauwersmeer was een van de 33 ingediende voorstellen. Het plan is opgesteld in samenwerking met boeren en natuur- en milieuorganisaties in het gebied.

Verzilting in kaart brengen

Volgens het waterschap biedt het rijksgeld de mogelijkheid om verder invulling te geven aan lopende projecten in het Lauwersmeergebied. Daarbij is onder meer een meetnet aangelegd om de verzilting van het gebied in kaart te brengen.

Aanpak grote wateren

Het rijksgeld is bestemd voor de zogenoemde Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Naast het Lauwersmeer vallen onder meer de Waddenzee, de Eems-Dollard, het IJsselmeergebied en de grote rivieren onder de PAGW. Het programma richt zich op de verbetering van de waterkwaliteit in combinatie met hoogwaardige natuur en een krachtige economie.

Voor 2033 uitvoeren

Voorwaarde om over de tien miljoen euro te kunnen beschikken is dat de plannen voor 2033 zijn uitgevoerd. Begin volgend jaar praten de verschillende partijen in het Lauwersmeergebied over de verdere invulling ervan.