Straatverlichting in Stad beneden peil

GRONINGEN - De straatverlichting in de stad Groningen is nog steeds beneden peil. Dat zegt de ChristenUnie in de Groninger gemeenteraad.
Als lantaarnpalen het niet doen, kunnen Stadjers dat melden bij het loket Beheer en Verkeer van de gemeente. Volgens de ChristenUnie gebeurt er weinig met deze meldingen en zitten veel Stadjers in het donker. De partij wil dat het gemeentebestuur zijn zaakjes voor de volgende winter op orde heeft.