Medewerkers Ommelander Ziekenhuis berispt voor inschattingsfouten tijdens bevalling

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda
Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda © ANP
Een verloskundige en een gynaecoloog van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zijn berispt voor het maken van inschattingsfouten tijdens een compliceerde bevalling in april 2020. Dat heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle bepaald. De baby overleefde de bevalling niet.
De zwangerschap van de vrouw in kwestie verliep grotendeels vlekkeloos. De problemen kwamen tijdens de inleiding van de bevalling. Toen de vliezen braken, bleek in het vruchtwater ontlasting te zitten van het ongeboren kind. Daaruit kan blijken dat de baby in problemen verkeert. De moeder vroeg meerdere keren om een keizersnede, maar hier werd eerst niet op ingegaan.

'Signalen niet opgepikt'

De tuchtrechter constateert dat zorgelijke signalen niet goed zijn ingeschat. Zo gaf controleapparatuur de nacht voor de bevalling al een afwijkend beeld aan.

Keizersnede afgezegd

De ouders vinden dat zij hierover niet of onjuist zijn geïnformeerd, maar op dat punt gaf de tuchtrechter hen ongelijk. Omdat de gynaecoloog onvoldoende inschatte hoe ernstig de situatie was, kon zij de ouders ook niet goed informeren.
Op een later moment werd toch overwogen een keizersnede te doen. Maar vanwege de ontsluiting zag de gynaecoloog daar toch weer van af. Een fout besluit, oordeelde de tuchtrechter.

'Naar eer en geweten gehandeld'

Het overlijden van de baby heeft diepe indruk gemaakt op de verloskundige en de gynaecoloog. Beiden hebben hun handelswijze kritisch bekeken en betreuren de gemaakte fouten. Het tuchtcollege twijfelt er niet aan dat beiden naar eer en geweten hebben gehandeld.
Desondanks is het tuchtrechtelijk verwijt zodanig ernstig dat in beide gevallen een berisping moest volgen.