Vosholen goed voorbereid op paddentrek

SAPPEMEER - Vorig jaar werden honderden padden tijdens de jaarlijkse trek door automobilisten doodgereden in de wijk Vosholen. Om te voorkomen dat het dierenleed zich opnieuw voordoet hebben buurtbewoners een scherm en emmers geplaatst om de dieren te vangen en veilig naar de andere kant van de weg te brengen.
Momenteel is er nog geen pad te bekennen maar de paddentrek kan elk moment beginnen. Langs de vijver aan de Vaartwijk is een 100 meter lang scherm geplaatst dat moet voorkomen dat de dieren de weg oversteken.
Naast het scherm zijn in de grond emmers ingegraven, het is de bedoeling dat de padden daar in vallen, zodat ze vervolgens veilig de kunnen worden. De kinderen van de Sint Antoniusschool in Sappemeer helpen mee om de paddentrek onder de aandacht te brengen. Ze hebben borden gemaakt die in de wijk Vosholen worden neergezet. De initiatiefnemers hopen met het scherm en de waarschuwingsborden enkele honderden dieren te redden.