Plaatgat geen vaargeul meer

De oude situatie een aantal jaren geleden
De oude situatie een aantal jaren geleden
SCHIERMONNIKOOG - Het Plaatgat bij Schiermonnikoog is als vaarroute van en naar de Waddenzee opgeheven.
Rijkswaterstaat heeft de betonning laten verwijderen, omdat de vaargeul steeds ondieper en smaller wordt. Door deze ontwikkeling is een vlotte en veilige doorvaart niet meer mogelijk. De scheepvaart kan nu alleen nog gebruik maken van het Westgat om vanaf Schiermonnikoog naar de Waddenzee te varen.