Nedmag compenseert ook komende 20 jaar zoutwinningsschade van gemeenten en waterschap

Nedmag in Veendam
Nedmag in Veendam © Geert Jan Darwinkel/RTV Noord
Nedmag gaat alle schade die de gemeentes Veendam en Midden-Groningen en waterschap Hunze en Aa's ondervinden door bodemdaling als gevolg van zoutwinning vergoeden. Dat staat in een hernieuwde overeenkomst tussen de zoutwinner en de drie overheden.
Sinds 1995 bestaat een dergelijke afspraak. In 2002 werd de overeenkomst herzien. Na een looptijd van twintig jaar is er nu weer een nieuwe overeenkomst, ook voor de duur van twintig jaar.

Gemalen en stuwen

Het waterschap krijgt bijvoorbeeld de kosten vergoed van de bouw van gemalen en stuwen. Ook Veendam en Midden-Groningen krijgen de gemaakte kosten compleet vergoed, zodat de inwoners hier uiteindelijk niet voor hoeven opdraaien.
Woningeigenaren die gedupeerd zijn, kunnen sinds een jaar hun schade melden bij de commissie Mijnbouwschade. Een werkgroep waarin alle partijen zitting hebben bewaakt de gang van zaken.

Zwartboek met klachten

De winning van magnesiumzout door Nedmag uit de Groningse bodem doet regelmatig stof opwaaien. Omwonenden trekken van tijd tot tijd aan de bel over schade en over vergunningen voor het boren.
Ook in de provinciale politiek wordt de laatste tijd gesteggeld over de zoutwinning. Zo kwamen SP en de Partij voor de Dieren onlangs met een zwartboek met klachten. De vergelijking met de gaswinningsproblemen in onze provincie wordt vaak getrokken.
Over de winning van magnesiumzout
Nedmag wint magnesiumzout met de zogeheten ‘squeeze-methode’: het stroperige magnesiumzout wordt door het gewicht van de bovengrond vanuit de omliggende zoutlaag naar de zoutbron geperst. Dit is te vergelijken met het uitknijpen van een tube tandpasta. Hierdoor ontstaat er diepe bodemdaling in de omgeving van de winningslocaties. Met het winnen wordt zout uit de bodem gehaald, maar er ontstaat geen holle ruimte want er blijft vloeistof, onopgelost zout en gesteente achter in de caverne. Doordat de cavernes van Nedmag geen holle ruimtes zijn, zijn deze niet geschikt voor de opslag van bijvoorbeeld perslucht of waterstof. Wel ontstaat er diepe bodemdaling. Deze bodemdaling treedt gelijkmatig op.