Grote energieverbruikers willen restwarmte hergebruiken

DELFZIJL - De grootste energiegebruikers op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl gaan serieus werk maken van het hergebruik van restwarmte.
Het gaat om negentien chemiebedrijven, die samen met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en Groningen Seaports een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren.
Volgens Cor Zijderveld, voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, wordt op dit moment veel restwarmte verspild. In het nu gestarte onderzoek wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn om de restwarmte te gebruiken voor stadsverwarming.