Buurtbewoners boos over onderzoek opvang ex-gedetineerdenopvang

GRONINGEN - Enkele bewoners van de Moesstraat in Groningen zijn het niet eens met het onderzoek van de gemeente naar een opvanghuis voor dertig ex-gedetineerden in hun straat. Het opvanghuis is een initiatief van het Leger des Heils.
De bewoners, die opereren onder de naam werkgroep Moesstraat 8, zijn tegen de komst van deze grootschalige opvang. Ze zijn wel voor een kleinere opvang van acht personen.
Het Leger des Heils heeft een groep van dertig ex-gedetineerden gehuisvest bij het Damsterdiep, maar wil deze verhuizen naar de Moesstraat. De gemeente had al met het plan ingestemd, maar zonder de omwonenden te informeren. Daarom is het plan een jaar geleden uitgesteld. Er zou eerst een onderzoek komen. Deze 'veiligheidseffectrapportage' is nu klaar.
Voorzitter Gerard van de Poll van de werkgroep vindt dat er geen sprake is van een onafhankelijk onderzoek. Ook het rapport hebben ze te laat in handen gekregen volgens van de Poll.