Verkeershinder door werkzaamheden Oostelijke Ring

© Ring Groningen
GRONINGEN - Vanwege werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg ter hoogte van de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg wordt de komende tijd flinke verkeershinder verwacht.
De werkzaamheden duren nog tot maandag 7 maart en hebben te maken met de aanleg van een tijdelijke kruising waar ongeveer twee jaar gebruik van zal worden gemaakt. In deze periode is het niet mogelijk om vanaf de ringweg de wijken Lewenborg en Ulgersmaborg in of uit te rijden.
De busbaan achter Kardinge richting de wijk Zilvermeer wordt tijdelijk voor het verkeer geopend om de overlast voor het in- en uitgaande verkeer uit Lewenborg een beetje op te vangen.
Ondanks dat de werkzaamheden gedeeltelijk in de voorjaarsvakantie vallen, wordt er toch flinke overlast verwacht. Er zal bijvoorbeeld extra verkeersdrukte ontstaan op het Damsterdiep en de Rijksweg die als omleidingsroute worden gebruikt. Ook op de ringweg zal de kans op filevorming flink toenemen.