Agrarische natuurclubs staan achter Bleker

GRONINGEN - Agrarische natuurverenigingen in onze provincie vinden de bezuinigingsplannen op natuur van staatssecretaris Bleker zo gek nog niet.
Bleker geeft geen subsidie meer voor de ontwikkeling van de 'ecologische hoofdstructuur', het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in ons land.

Dit besluit leidde tot felle protesten bij natuur- en milieuorganisaties.
In plaats van het opkopen van landbouwgrond, ziet Bleker liever dat de boeren zelf natuur ontwikkelen en volgens voorzitter Willie Oosterveld van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen is dat een uitstekend plan.