Rekening houden met licht bij ontwerp melkveestal

GRONINGEN - Al bij het ontwerp van een melkveestal moet rekening worden gehouden met het effect van de verlichting op de omgeving. Dit levert winst op voor het milieu zonder dat er naderhand dure, tijdrovende aanpassingen nodig zijn.
Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek naar de lichtuitstoot van melkveestallen in de provincie Groningen. Het onderzoek is in opdracht van de provincie uitgevoerd door de Milieufederatie en boerenorganisatie LTO Noord.
Aanleiding is het vastleggen van duisternis als 'kernkwaliteit' van het Groninger landschap in het Provinciaal Omgevingsplan. Een gevolg daarvan is dat stallen niet meer onbeperkt licht mogen uitstralen.