Coelo: Woonlasten met 39 euro omhoog

© Henk Binnendijk
GRONINGEN - Woningbezitters zijn aan bijkomende woonlasten opjaarbasis gemiddeld 39 euro meer kwijt dan een jaar geleden.
Dat komt vooral doordat de energieprijs is gestegen en in mindere mate de

waterschapslasten. De overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait kosten

de burger minder.
Dit blijkt uit de jaarlijkse Woonlastenmonitor 2011, die dinsdag door het
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van
de Rijksuniversiteit Groningen is gepubliceerd.
De gemiddelde woningbezitter is dit jaar 3919 euro kwijt aan woonlasten,
naast de hypotheeklasten. Dat is 12 procent van het gemiddelde besteedbare
inkomen. Energie en water vormen nog steeds de hoofdmoot. De
onroerendezaakbelasting (ozb) en de opstalverzekering zijn de kleinste
posten. Hypotheeklasten maken iets meer dan de helft uit van de totale
woonlasten.