Boerenverzet tegen plannen veehouderij provincie

GRONINGEN - Groninger boeren verzetten zich massaal tegen het verbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij. In een groot deel van Groningen gaan de bedrijven op slot. De kwestie wordt op dit moment besproken in Provinciale Staten.
Het CDA wil onderzoeken of de sector, onder strenge voorwaarden, in een aantal gebieden toch kan uitbreiden. Maar coalitiegenoot PvdA wil geen uitstel van het uitbreidingsverbod voor intensieve veehouderij.
De Pvda houdt er aan vast om ruim 200 grootschalige kippen-en varkenshouderijen in Groningen op slot te zetten. Volgens de Pvda is dat goed voor de ontwikkeling van toerisme en natuur en landschap.
De Pvda verwerpt de kritiek van de agrarische sector dat het verbod onzorgvuldig is en de sector kapot maakt.