K. ter Laan Prijs voor Beriemenskemizzie Liudgerstichting

© Rens van Stralen
GRONINGEN - De Beriemenskemizzie van de Liudgerstichting is de winnaar van de K. ter Laan Prijs van 2010.
Volgens de jury heeft de commissie met het vertalen van 150 psalmen en 356 gezangen in het Gronings "belangrijk en indrukwekkend werk verricht bij het levend houden van de Groninger streektaal".
De teksten zijn opgenomen in de bundel Psaalms & Gezangen. In 1959 begon het vertalen, waaraan in de loop der jaren twintig rijmers en vertalers hebben gewerkt. De K. ter Laanprijs van de Stichting t Grunneger Bouk bestaat uit een geldbedrag van 750 euro en een oorkonde.