Opknappen bedrijventerreinen gaat door

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat de komende jaren wel door met het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, maar minder ingrijpend.
Door bezuinigingen is er minder geld beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Daarom worden er geen grote inevsteringen gedaan in het verbeteren van de infrastructuur.
In plaats daarvan komt het accent te liggen op kleine ingrepen, die verrommeling van de terreinen moeten tegengaan.