Renovatie waterzuivering stukken goedkoper

GARMERWOLDE - Renovatie van de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde valt miljoenen euro's goedkoper uit dan was begroot. Dat heeft waterschap Noorderzijlvest bekendgemaakt.
De waterzuiveringsinstallatie zorgt al jaren voor hoofdbrekens bij het waterschap. Door fouten bij de voorbereiding moest de installatie veel groter worden dan eerst werd gedacht.
De uitbreiding van de waterzuivering zou ongeveer dertig miljoen euro gaan kosten, maar dat bedrag kan met 5 tot 7 miljoen euro omlaag. Zo kan er onder meer bezuinigd worden door twee in plaats van drie bezinkbassins te bouwen. Volgens directeur Tomson komt daarmee de watwerzuivering niet in gevaar.
Waterschap Hunze en Aa's, dat meebetaalt aan de waterzuivering, is tevreden met de kostenverlaging. Het waterschap houdt de financieën rond de waterzuivering nauwlettend in de gaten, maar zegt dat Noorderzijlvest de zaken goed in de hand heeft.