Bouw nieuwe kantoor Nijestee ligt stil

GRONINGEN - De bouw van het nieuwe kantoor van woningcorporatie Nijestee aan het Damsterdiep ligt stil. Hoofdaannemer Strukton heeft de uitvoering van het werk stopgezet.
Reden hiervoor is onenigheid over de niet goedgekeurde constructietekeningen en berekeningen voor de bovenste verdiepingen. Nijestee is van mening dat dit geen reden is om het werk stil te leggen en wil dat de werkzaamheden onmiddellijk worden hervat.
Nijestee denkt in haar recht te staan en bereidt stappen voor om Strukton te dwingen om de werkzaamheden te hervatten.