Geen Forum en Regiotram voor Groningers

GRONINGEN - Als het aan de inwoners van Stad en Provincie Groningen ligt, komt er geen Groninger Forum en komt ook de Regiotram er niet. Dat blijkt uit een enquête onder duizend Groningers. Het onderzoek is in opdracht van RTV Noord uitgevoerd door onderzoeksbureau Aha!
Van de ondervraagde Groningers geeft 43% aan tegen het Forum te zijn. Slechts 18% is voorstander van de cultuurtempel aan de Grote Markt in Groningen. De overige ondervraagden zijn neutraal of hebben geen mening. Vooral in de stad is de weerstand tegen het Forum groot.
Nog meer mensen zien niets in de Regiotram: 55% is tegen; 29% is voor. In dit geval is er weinig tot geen verschil tussen de mening van Stadjers en mensen in de provincie. Jongeren zijn positiever over beide projecten dan oudere mensen.