Dief kan ook buiten Groningen een rekening verwachten

GRONINGEN - Een proef in onze provincie, waarbij winkeldieven, naast proces-verbaal ook een rekening meekrijgen, wordt landelijk ingevoerd.
Sinds de invoering van het project is het aantal winkeldiefstallen in Groningen flink gedaald.
De methode komt erop neer dat winkeliers via het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel een winkeldief een rekening sturen van 151 euro. Hiervan is 126 euro bestemd voor de winkelier. Voor administratiekosten wordt 25 euro gerekend.