Actie De Linde groot succes

NIEUWE PEKELA - De actie tegen de onderwijsinspectie, die schooldirecteur Herman Godlieb van basisschool De Linde in Nieuwe Pekela onlangs is begonnen, is een groot succes.
Via de website redhetbasisonderwijs.nl. zijn al bijna 24.000 handtekeningen ingezameld. Godlieb wil, samen met collega's en wetenschappers, dat er een einde komt aan de 'afrekencultuur' in het onderwijs. Zo is er bijvoorbeeld teveel aandacht voor taal en rekenen en te weinig voor andere vakken, zoals tekenen en muziek. De handtekeningen worden binnenkort aangeboden aan de minister.