Onderzoek naar elektriciteitsknooppunt

GRONINGEN - De windmolenparken ten noorden van Schiermonnikoog moeten worden aangesloten op een zogeheten 'elektriciteitshub'.
Het initiatief is van de Stichting Energy Valley in Groningen. In dit knooppunt komen ook hoogspanningskabels samen die tussen Nederland, Denemarken, Duitsland en Noorwegen lopen. De elektriciteit van de windmolens kan dan op een gemakkelijke manier worden afgevoerd.

Verwacht wordt dat de elektriciteitshub de Eemshaven aantrekkelijker maakt als uitvalsbasis voor de offshore windindustrie. Naar het plan wordt nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Deel dit artikel:

Recent nieuws