Zieke beuken Mensinge niet gekapt

© Trienke Tijseling
RODEN - De zieke beuken op het landgoed Mensinge in Roden worden voorlopig niet gekapt.
Het Ministerie van Landbouw wil nog geen ontheffing verlenen van de Flora- en Faunawet, omdat niet duidelijk is of de vleermuizen op het landgoed onder de bomenkap te lijden hebben.
In 2010 bleek dat de beuken op het landgoed Mensinge ernstig zijn aangetast door schimmels. Daardoor is het gevaar groot dat wandelaars geraakt worden door vallende takken. De Beukenlaan blijft daarom nog zeker een half jaar gesloten voor publiek.