Akkoord bereikt over erfpacht waddeneilanden

© Henk Binnendijk
GRONINGEN - Staatsbosbeheer en de Waddeneilanden hebben na een langslepend conflict een akkoord bereikt over de verkoop van erfpachtgrond op de eilanden.
Het akkoord houdt in dat Staatsbosbeheer zijn grond verkoopt als dat geen directe natuurbestemming heeft.

Het gaat met name om grond waarop bedrijventerreinen, sportvelden en particuliere woningen staan. De erfpachtgronden die in de natuurgebieden verkoopt Staatsbosbeheer niet. Al enkele jaren was op de eilanden sprake van onenigheid over de tarieven van de erfpacht.
Staatsbosbeheer wil de erfpacht verhogen om zo te kunnen profiteren van de gestegen grondprijzen. Dit leidde tot veel verzet van met name huiseigenaren die op grond van Staatsbosbeheer hebben gebouwd. Met de verkoop van een groot deel van deze terreinen komt een einde aan dit conflict.