Geen dierenasiel in Westpark Groningen

GRONINGEN - De Dierenbescherming Groningen ziet af van de nieuwbouw van een dierenasiel in het Westpark in Groningen.
Als reden voor het besluit wordt de financiële crisis genoemd. De Dierenbescherming vreest de financiering van het project niet rond te krijgen. Ook is de dierenbescherming geschrokken van de protesten van omwonenden tegen de komst van een dierenasiel.
Eerder gaven vrijwilligers van de Dierenbescherming in Oost-Groningen al aan niet blij te zijn met een verhuizing van Winschoten naar Groningen. De Dierenbescherming heeft op termijn wel een nieuw asiel nodig, omdat de asielen in Winschoten en Zuidwolde verouderd zijn.