Groningse zeedijken moeten verstevigd worden

Schapen op de dijk
Schapen op de dijk © Eveline Jonkers/RTV Noord
De zeedijken in de provincie Groningen moeten verstevigd worden, blijkt na onderzoek van waterschappen en Rijkswaterstaat.
Sinds 2017 gelden er nieuwe veiligheidsnormen voor alle primaire waterkeringen in Nederland. Hierbij gaat het om dijken, sluizen en gemalen die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen.
De eerste beoordelingsronde is afgerond en bijna de helft van de trajecten voldoet aan de strengere eisen, die bedoeld zijn om Nederland in 2050 veilig te houden en alle dijken stevig genoeg te krijgen voor de effecten van klimaatverandering. Volgens het rapport moet 1500 kilometer versterkt worden. Daarvan is 174 kilometer nu af, naar verwachting is dat in 2028 ruim 500 kilometer.
In Groningen moeten beide waterschappen aan de slag met hun zeedijken.

Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest beheert zeventig kilometer zeedijk tussen Lauwersmeer en Delfzijl. Een stuk van negentig meter, ten zuiden van gemaal De Drie Delfzijlen, voldoet niet aan die norm. Er is volgens het waterschap geen acuut gevaar, extreem hoge waterstanden die eerder zijn voorgekomen moeten nog flink overschreden worden voor er schade aan de dijk ontstaat.
Daarnaast ligt de ondergrens van de grasbekleding op de zeedijk bij de Eemshaven te laag. Ook het asfalt wordt minder, daarom houdt Noorderzijlvest de kwaliteit ervan de komende jaren goed in de gaten. Het waterschap gaat een plan van aanpak maken over het omgaan met waterkeringen totdat ze daadwerkelijk versterk moeten worden.
Van de Lauwersmeerdijk tot het Vierhuizergat is het waterschap al bezig met versterken. Deze duurzame dijk moet in 2026 af zijn en voldoet dan aan de veiligheidsnormen.

Delfzijl-Duitsland

De 28-kilometer lange zeedijk van Delfzijl naar de Duitse grens is in het beheer van waterschap Hunze en Aa's en moet in zijn geheel worden versterkt. Vorig jaar is het waterschap daar al mee begonnen, met de 750-meter lange Brede Groene Dijk.
Hunze en Aa's wil geen dijkversterking met asfalt, maar een natuurlijke dijk creëren, die in het landschap past. De dijk wordt hoger en breder, zodat de helling van het talud kleiner wordt en het de golfklappen van de zee kan opvangen. Dit moet gebeuren met klei uit de omgeving, zoals bij de Brede Groene Dijk.
Op onderstaand kaartje laat waterschap Hunze en Aa's zien wanneer ze welk deel van de dijk gaan aanpakken:
Versterking van de zeedijk Hunze en Aa's
Versterking van de zeedijk Hunze en Aa's © Waterschap Hunze en Aa's
Sinds de Waterwet van 2017 moeten alle waterkeringen in Nederland iedere twaalf jaar worden geïnspecteerd en waar nodig worden verstevigd. De Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt nu hoeveel kilometer er precies moet worden verstevigd en wat de bijbehorende kosten zijn.