Moderne student is geen zuiplap

GRONINGEN - Studenten zijn veel braver dan vaak wordt gedacht. Ook blijft hun drankgebruik binnen de grenzen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Groninger politie.
De duizend studenten, die meededen aan het onderzoek, dachten dat hun medestudenten wel zware drinkers zouden zijn, maar dat valt dus mee. Alleen leden van een studentenvereniging maken hun reputatie aardig waar. Zij slaan gemiddeld 21 glazen drank per week achterover.
Overigens laat het onderzoek zien dat het drankgebruik ook positieve kanten heeft: drinkende studenten voelen zich minder eenzaam, hebben meer zelfvertrouwen en zijn tevredener met hun leven.