Intensieve veehouderij blijft taboe

GRONINGEN - De provincie houdt vast aan het verbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij in Groningen. Het voorstel van CDA, VVD en ChristenUnie om onder voorwaarden uitbreiding toe te staan, kreeg geen meerderheid in de vergadering van Provinciale Staten.
Door de beslissing van de Staten gaan ruim honderd boerenbedrijven op slot. Wel wordt onderzocht wat de sociaal-economische effecten daarvan zijn. Ook wil de provincie die bedrijven stimuleren om over te schakelen op biologische veehouderij.
LTO Noord is boos over het besluit van provinciale Staten. De boerenorganisatie wil via de rechter schadevergoeding afdwingen. Overstappen op biologische veehouderij is volgens LTO Noord maar voor enkele boeren lonend, omdat de markt voor biologisch vlees veel te klein is.