Studenten moeten terugbetalen

GRONINGEN - Bijna 20.000 studenten hebben een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen ontvangen, waarin staat dat ze in 2008 te veel geld hebben bijverdiend. Ze moeten dat teveel verdiende geld nu terugbetalen.
Hoeveel studenten te veel hebben verdiend is nog niet duidelijk. De studenten hebben nog een aantal weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen het terugbetalen. In 2007 bleken 14.000 studenten teveel bijverdiend te hebben.
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil opheldering van de minister, omdat
de regelgeving over het bijverdienen van de studenten onduidelijk zou zijn.