Groningse Kamerleden verdeeld over kinderhartchirurgie, plenair debat aangevraagd

Spandoek met de tekst 'Haal het hart niet uit het UMCG'
Spandoek met de tekst 'Haal het hart niet uit het UMCG' © Sander Slager/RTV Noord
Groninger Tweede Kamerleden reageren verdeeld op het besluit van minister Ernst Kuipers (D66) om het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naast zich neer te leggen en haast te maken met de concentratie van de kinderhartchirurgie.
Kern van de boodschap in de brief van Kuipers: De universitaire medische centra, waaronder het UMCG, krijgen nog één kans om zelf te bepalen welke twee umc’s de kinderhartchirurgie onder zich krijgen. Komen ze er voor april niet uit, dan hakt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zelf snel de knoop door.
Het Groningse Kamerlid Wieke Paulusma is partijgenoot van minister Kuipers en zorgwoordvoerder namens haar partij. Zij heeft begrip voor de keuze van Kuipers.
Het ziet er voor Groningen vele malen beter uit sinds toenmalig minister De Jonge besloot de zorg in Utrecht en Rotterdam te concentreren
Gronings Kamerlid Wieke Paulusma (D66)

'Kwetsbare zorg kan niet wachten'

‘Ik snap wel dat de minister dit doet’, zegt Paulusma. ‘Als de minister de lijn van de NZa volgt, ben je heel optimistisch gezegd weer drie jaar verder. De kinderhartchirurgie in ons land is kwetsbaar en kan daar niet op wachten.’
Paulusma, oud-verpleegkundige en groot voorstander van verdere concentratie van hoogcomplexe zorg, gaat niet mee met de gedachte dat de vaart die Kuipers wil maken, negatief kan uitpakken voor het kinderhartcentrum in het UMCG. ‘Ik ben er verbaasd over. Er zijn namelijk nog vier locaties in de race en in de Kamer is er een motie van mij aangenomen waarin staat hoe belangrijk het regionale aspect is. Het ziet er voor Groningen vele malen beter uit sinds toenmalig minister De Jonge besloot de zorg in Utrecht en Rotterdam te concentreren.’

'Regionale component moet worden meegewogen'

Volgens Paulusma moet de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), waar het UMCG onder valt, het argument ‘regionale spreiding’ meewegen in haar overleg om tot een keuze te komen tot twee locaties. ‘Een volle meerderheid in de Kamer heeft gezegd dat de minister de regionale component moet laten meewegen. Het zou gek zijn als de NFU dat niet doet.’
In de impactanalyse kwam toch heel helder naar voren dat sluiting van de kinderhartchirurgie ondenkbaar zou moeten zijn voor heel Noord-Nederland
Gronings Kamerlid Julian Bushoff (PvdA)

'Ondenkbaar voor Noord-Nederland'

Het Groningse Kamerlid Julian Bushoff (PvdA) is een heel andere mening toegedaan. Volgens hem legt minister Kuipers het rapport van de NZa naast zich neer en zet dat de gezondheidszorg voor een compleet landsdeel op het spel.
‘De minister wilde het besluit in eerste instantie gewoon doordrukken’, zegt hij. ‘Gelukkig werd hij door de Tweede Kamer teruggefloten. Maar nu legt hij de impactanalyse, die toch heel helder was, vrijwel in zijn geheel naast zich neer. Ik vind het heel slecht nieuws, want in de impactanalyse kwam toch heel helder naar voren dat sluiting van de kinderhartchirurgie ondenkbaar zou moeten zijn voor heel Noord-Nederland.’

Kamerdebat aanvragen

Bushoff is er niet gerust op en wil dat de Tweede Kamer debatteert over de kwestie. ‘Ik vind dat de hele Kamer hierover moet debatteren met elkaar en ik ga daarom morgen een plenair debat aanvragen.’