Lekkage bij zoutbedrijf Nobian: ‘Komt door lage grondwaterstand’

Een hek rond een boorlocatie van Nobian
Een hek rond een boorlocatie van Nobian © Marco Grimmon/RTV Noord
Een leiding van zoutbedrijf Nobian is gaan lekken. Daarbij zijn enkele duizenden liters aan pekel weggelopen. Dat is zout, opgelost in water.
Het zoutbedrijf, dat vroeger door het leven ging als AkzoNobel, spreekt van ‘een kleine lekkage’ en benadrukt dat die niet is ontstaan door zoutwinning.

Lek in leiding

Nobian heeft meerdere zoutputten in onze provincie. Het zout dat uit die putten gewonnen wordt, gaat via leidingen naar Delfzijl. In een van die leidingen is dus een lek ontdekt.
Nobian: ‘Het betreft een pekeltransportleiding in het veld langs de N362 tussen Midwolda en Nieuwolda (...) Er vindt op deze locatie geen zoutwinning plaats en er zijn geen boringen of cavernes.’
Het bedrijf vervolgt: ‘Nobian heeft het pekeltransport door de leiding meteen stopgezet en een deel van de sloot, direct naast de leiding, ingedamd. De leiding wordt deze week gerepareerd. De hierin nog aanwezige pekel wordt met vrachtwagens afgevoerd naar de zoutfabrieken in Delfzijl. Mogelijke verontreiniging wordt gesaneerd en de eigenaar wordt schadeloos gesteld.’

Lage grondwaterstand

Volgens Nobian is de lekkage ontstaan door lage grondwaterstanden: ‘Meest waarschijnlijke oorzaak is de inklinking van veenlagen als gevolg van de lage grondwaterstanden. In overleg met Rijkswaterstaat en het waterschap wordt onderzocht waar dit effect zich mogelijk nog meer kan voordoen. Nobian gaat uit voorzorg het leidingnetwerk analyseren.’
Volgens het zoutbedrijf is het geen veelvoorkomend probleem. Het is de derde lekkage aan een pekeltransportleiding sinds februari 2017.