'Boer moet dit jaar al minder mest uitrijden, anders grijpt Brussel in'

Een trekker op het land
Een trekker op het land © FPS/Jos Schuurman
Nederlandse boeren moeten de hoeveelheid mest die ze mogen uitrijden eerder afbouwen dan gedacht. Dat meldt de NOS. Nederlandse boeren hebben nu een uitzonderingspositie, maar de Europese Commissie is niet tevreden over de aanpak van het kabinet.
Nederland kreeg lang toestemming om van de regels af te wijken. Boeren konden zo in Nederland meer mest uitrijden dan buitenlandse collega's. De Commissie maakte vorig jaar duidelijk af te willen van de Nederlandse uitzonderingspositie: er komt een overgangsperiode, waarin de Nederlandse boeren steeds minder mest mogen uitrijden. In 2026 moeten de regels voor Nederland hetzelfde zijn als in de meeste andere landen.

Tóch dit jaar al ingrijpen

Volgens landbouwminister Piet Adema hoefde er daardoor in 2023 relatief weinig te veranderen, maar de Europese Commissie is bang dat hierdoor de natuurdoelen op het gebied van waterkwaliteit niet gehaald worden. Ingrijpen zou dit jaar al nodig zijn.
Volgens de NOS heeft de Europese Commissie gedreigd om de uitzonderingspositie van Nederlandse boeren in één keer af te schaffen, als er geen serieuze stappen worden gezet.
Als de grens van mest die mag worden uitgereden verlaagd wordt, moeten boeren het overschot af laten voeren. Dit leidt tot hogere kosten. Het kabinet heeft vorig jaar 130 miljoen euro gereserveerd om boeren (deels) te compenseren.

LTO: 'Onacceptabel'

Ook de aanleg van zogenaamde bufferstroken zou al dit jaar in moeten gaan. Dat zijn stroken grond waarop een boer geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Eerder zou die aanleg pas volgend jaar moeten gebeuren.
'De consequentie dat boeren reeds ingezaaide gewassen weer op grote schaal moeten vernietigen is voor LTO totaal onacceptabel', stelt Landbouw- en Tuinbouworganisatie LTO bij RTV Drenthe.

Juridische stappen

Op de eigen website van het LTO reageert voorzitter Sjaak van der Tak. 'Ik ben verbijsterd dat de Europese Commissie dit van de Nederlandse landbouw vraagt. Dit gaat niet meer over regelgeving, maar ronduit over regel-rancune. Het is doorgeschoten en ik vind het niet alleen onuitvoerbaar, maar ook immoreel. Als de Commissie haar eis niet intrekt, zullen we elke mogelijkheid onderzoeken om dit juridisch aan te vechten.'
Minister Adema zou vrijdagochtend het Nederlands paviljoen bezoeken op een landbouwbeurs in Berlijn, maar is diezelfde ochtend teruggekeerd naar Den Haag. Op Twitter schrijft hij dat hij 'een belangrijk stuk op de agenda van de ministerraad' heeft gekregen.