Personeelstekort, je kunt er als werkgever echt wel wat aan doen

Anneke Hemmen
Anneke Hemmen © RTV Noord
De zoektocht naar medewerkers bezorgt menig werkgever hoofdpijn. Maar er is een onbenut reservoir aan personeel waar je met de nodige creativiteit goede nieuwe werknemers kunt vinden, zegt loopbaanexpert Anneke Hemmen.
De arbeidsmarkt kampt al een tijd met schaarste en de gevolgen van tekorten aan personeel voelen we in ons dagelijks leven. Of je nu consument, patiënt, student of reiziger bent, je hebt ermee te maken.
De gevolgen van de tekorten zijn ook van invloed op het personeel zelf. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen werkdruk. Mede hierdoor is het ziekteverzuim in 2022 tot boven de vijf procent gestegen.

Alle zeilen bijzetten

Wat de situatie nog ingewikkelder maakt is de mismatch tussen aanbod van personeel en vacatures, de vergrijzing en de snelle technologische verandering.
Wanneer we nu blijven doen wat we altijd deden, dan lossen we de tekorten zeker niet op.
Eenvoudige oplossingen zijn er niet, maar ben je creatief dan is er zeker meer mogelijk. Zeker is dat werkgevers alle zeilen moeten bijzetten om hun bedrijf draaiende te houden.

Veel mensen niet in beeld

Mijn ervaring is dat werkgevers lang niet alle wegen naar potentiële medewerkers weten te vinden. Er is bijvoorbeeld nog steeds een groep mensen die wel wil werken maar dat niet doet. Denk aan mensen met een uitkering, statushouders, vijftigplussers, langdurig zieken en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij komen in de praktijk nauwelijks in beeld bij werkgevers.
Zoeken, boeien en binden van potentiële medewerkers kan ook met een andere bril op. Het helpt wanneer je als werkgever niet alleen maar strak vasthoudt aan de match op het functieprofiel. Kijk liever naar wat mensen kunnen en naar taken die allemaal gedaan moeten worden. Het zogenoemde jobcarving.
Onderbenutting van arbeidspotentieel vraagt om een andere kijk op wat mensen kunnen
Anneke Hemmen
Veel winst is ook te behalen bij onderbenutte deeltijdwerkers. In Nederland werkt een relatief groot deel van de werkenden parttime. Het zou al veel helpen als deze medewerkers een paar uur per week meer zouden werken. De uitdaging voor werkgevers is om dit mogelijk en aantrekkelijk te maken.
Maar ook mensen in een reïntegratietraject of met een arbeidsbeperking komen minder snel aan het werk. Vaak kunnen zij met een paar aanpassingen even goed presteren als ieder ander. Deze onderbenutting van het arbeidspotentieel vraagt om een andere kijk op wat mensen kunnen.

Reisafstand is minder een bezwaar

Soms is er in een regio een groot tekort aan bepaald personeel terwijl in een andere regio meer aanbod is. Dan kan het de moeite waard zijn medewerkers in andere regio’s te werven. Zeker nu meer mensen vanuit huis kunnen werken, hoeft een grotere reisafstand geen groot probleem te zijn.
Een andere oplossing is om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan. Je kunt er werven onder leerlingen. Scholen kunnen ook opleiden voor openstaande functies.
Het vergt kortom veel van werkgevers om vacatures in te vullen en nieuwe medewerkers aan te trekken. Het vraagt om creativiteit. Maar welke keus heb je als je op de gebruikelijke manieren geen mensen meer kunt vinden?
Anneke Hemmen heeft een adviesbureau voor loopbaanmanagement.