IMG breidt regeling uit: vaste vergoeding ook voor gedupeerden met grotere schades

Een pand met bevingsschade
Een pand met bevingsschade © FPS/Jos Schuurman
Groningers met grotere aardbevingsschade aan hun woning moeten straks ook aanspraak kunnen maken op een vaste vergoeding die oploopt tot 10.000 euro of hoger. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bekendgemaakt. Mogelijk wordt dit jaar nog gestart met de uitbreiding van de regeling.
Sinds november 2021 kunnen aardbevingsgedupeerden kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Daarmee wordt in een klap alle aanwezige fysieke schade afgehandeld. Er is geen deskundige meer nodig die over de vloer komt om de schade te beoordelen. De regeling is met name opgetuigd voor eenvoudige en kleinere schades.

Vergoeding kan tot twee keer zo hoog worden

Het IMG concludeert dat de vergoeding 'zeer gewild is'. 'Momenteel wordt al de helft van alle schademeldingen bij het IMG via deze weg afgehandeld. Vooral in de randen van het bevingsgebied wordt ervoor gekozen omdat schades daar relatief klein zijn.'
Groningers in de kern van het bevingsgebied, met grotere schades aan hun huizen, moeten óók de mogelijkheid krijgen de vaste vergoeding aan te vragen, vindt het IMG. Het bedrag kan daarbij oplopen tot zo'n 10.000 euro of hoger, schrijft het IMG. 'Ook wordt gekeken of er, anders dan nu nog het geval is, vaker dan eenmalig voor een vaste vergoeding kan worden gekozen op een adres.'

Afnemend vertrouwen

Het IMG wijst op onderzoek van het Gasberaad waaruit blijkt dat mensen verlangen naar uitbreiding van dit soort regelingen om bevingsschade af te handelen. 'Inwoners geven daarin vaak aan dat ze vrezen voor nieuwe schade in de toekomst en dat ze ook onzekerheid hebben over de afhandeling daarvan. Tegelijk bevestigt het onderzoek dat de vaste vergoeding van 5.000 euro een belangrijke verbetering is in de snelheid en duidelijkheid van schadeafhandeling.'
Vooral in de kern van het bevingsgebied hebben inwoners met schade door de jaren heen vaak minder vertrouwen in de schadeafhandeling. 'Juist voor deze groep is het extra belangrijk om een eenvoudige procedure aan te bieden als alternatieve keuze op de maatwerkaanpak', verklaart IMG-bestuursvoorzitter Bas Kortmann.
'De grote hoeveelheid kennis en informatie die we nu met schadeafhandeling hebben, maakt het mogelijk ook voor situaties waar grotere schade is, een eenvoudige procedure te ontwikkelen. Het zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, maar het streven is nog dit jaar een start te maken.'