Groninger Gasberaad: 'Cijfers afhandeling aardbevingsschade onvolledig'

Provisorisch gerepareerde scheuren in een muur
Provisorisch gerepareerde scheuren in een muur © Jolan Mensenkamp
De waarderingscijfers voor de afhandeling van aardbevingsschade die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) publiceert zijn onvolledig en geven een vertekend beeld. Dat stelt het Groninger Gasberaad na eigen onderzoek.
Volgens het Gasberaad kloppen de waarderingscijfers die het IMG regelmatig publiceert niet: 'Over het algemeen zijn dit ruime voldoendes. Echter, uit onderzoek (...) blijkt dat bij met name meervoudige schades het rapportcijfer voor tevredenheid flink daalt.' Volgens de organisatie komt dit doordat het IMG vooral naar recente schadeafhandelingen kijkt.
Volgens het Groninger Gasberaad gaat het vooral mis bij mensen die meer dan één schade gemeld hebben en waarbij de afhandeling al langere tijd loopt: 'Bij personen die drie of meer schademeldingen hebben gedaan, heerst vaker het gevoel dat de afgehandelde schade niet voor 100 procent is verholpen. Dit uit zich ook in een lager rapportcijfer.' Mensen met maar één schademelding zouden het IMG gemiddeld een 7,1 geven, mensen met meer dan één schademelding komen gemiddeld uit op een 5,5 meldt Dagblad van het Noorden.

Schades wel sneller afgehandeld

Uit het onderzoek blijkt verder dat de schadeafhandeling de afgelopen jaren wel sneller is verlopen: 'Bij meer dan de helft van de erkende meldingen uit de afgelopen twee jaar heeft de afhandeling in hetzelfde jaar plaatsgevonden.' Bij schades die voor 2021 zijn gemeld, zou dat cijfer fors lager liggen: 'Bijna zes op de tien gedupeerden moest langer dan een jaar wachten. Bij 21 procent van deze gevallen is de schade tot op heden nog steeds niet volledig hersteld.' aldus het Groninger Gasberaad. Sommige gedupeerden zouden al tien jaar wachten of afhandeling.

'Waardevol onderzoek'

Bestuursvoorzitter van het IMG Bas Kortmann noemt het onderzoek 'waardevol' en zegt dat het IMG er haar voordeel mee kan doen. Ook wijst hij er op dat de vaste vergoeding van 5.000 euro bij kleine schades haar vruchten afwerpt.
Dat de wachttijden in oudere zaken zo lang zijn, komt volgens Kortmann doordat deze nog onder de oude regelgeving vallen: 'Bij de zaken die nog uit de tijd van de NAM en CVW komen, zijn wij bij wet niet bevoegd om er iets aan te doen.' Wel vindt hij dat er meer aandacht moet komen voor deze groep gedupeerden. Het IMG heeft hiervoor een taskforce opgericht.
Aan het onderzoek deden 633 mensen uit Groningen en Drenthe mee, die samen 1.276 schademeldingen deden.