'Populatie muskus- en beverratten steeds meer onder controle'

Een beverrat
Een beverrat © Flickr/Rob Stoeltje (Creative Commons)
De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben vorig jaar gezamenlijk 3.232 muskusratten gevangen. Dat zijn er bijna vierhonderd minder dan in 2021, toen 3.605 muskusratten werden gevangen.
Uitgesplitst per waterschap ving Hunze en Aa’s vorig jaar 2.350 muskusratten en Noorderzijlvest 882. In 2021 waren dat er respectievelijk 2.313 en 1.292. Volgens de waterschappen wijst de afname van de vangsten erop dat ze de populatie muskusratten steeds beter onder controle krijgen.

Beverratten

Hunze en Aa’s ving vorig jaar 168 beverratten, terwijl dat er in 2021 nog 226 waren. Noorderzijlvest ving in 2022, net als in 2021, geen beverratten. Dit komt doordat de meeste beverratten die vanuit Duitsland Nederland intrekken, al in het gebied van Hunze en Aa’s worden gevangen.
Een muskusrattenval
Een muskusrattenval © Jan Been/RTV Noord

Gevaar voor dijken en oevers

Muskus- en beverratten worden bestreden omdat ze holen en gangen in dijken en oevers graven. Daardoor is er kans op verzakking of instorting.
De meeste dieren, zo’n vijfennegentig procent, worden gevangen langs de grens met Duitsland. Volgens de waterschappen is in Duitsland de beverrattenpopulatie nog steeds omvangrijk door opeenvolgende zachte winters en minder goede bestrijding.

Geen levensvatbare populatie meer

Het beleid van de gezamenlijke waterschappen is erop gericht de dieren zoveel mogelijk bij de grens te vangen. Daarmee wordt voorkomen dat ze zich verder in ons land verspreiden. De waterschappen streven ernaar dat er in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie meer is van zowel de beverrat als de muskusrat.