Belasting om leegstand aan te pakken

DELFZIJL - Het CDA in Delfzijl wil langdurige leegstand van winkelpanden in het centrum van Delfzijl en Delfzijl Noord aanpakken door de invoering van een bijzondere belasting.
Verhuurders van winkels die hun pand langer dan een half jaar leeg laten staan krijgen die belasting opgelegd. Het CDA komt binnenkort met een motie in de gemeenteraad.