Naam nieuw gemaal Zoutkamp bekend: Gemaal Hunsingo

De nieuwe sluis bij Zoutkamp
De nieuwe sluis bij Zoutkamp © Next Architects
Het nog te bouwen gemaal in Zoutkamp heeft vanaf nu een naam: Gemaal Hunsingo. Dat is de uitkomst van een stemming onder de inwoners van het dorp.
Eind vorig jaar konden de Zoutkampers kiezen uit drie namen. Met 191 van de 361 uitgebrachte stemmen kwam 'Gemaal Hunsingo' als winnaar uit de bus. De twee andere opties waren 'Gemaal de Soltcamp' en 'Gemaal Achter Diek'.

Hunsingokanaal

De gekozen naam verwijst naar de locatie van het nieuwe gemaal. Dat is namelijk de plek waar het Hunsingokanaal uitmondt in het Lauwersmeer. Hunsingo was één van de drie Ommelanden van Groningen. Dit deel wordt in de toekomst bemalen door het nieuwe gemaal. Waterschap Hunsingo was één van de voorgangers van Waterschap Noorderzijlvest.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

De bouw van het nieuwe gemaal achter de historische Hunsingosluis is onderdeel van het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’. Dit gemaal heeft een grotere capaciteit en vervangt het huidige gemaal H.D. Louwes. Het is de bedoeling dat het nieuwe gemaal in 2025 in gebruik wordt genomen.