RWE-bouwvakkers laten nieuw Energy Village Hotel links liggen

UITHUIZEN - Het Energy Village Hotel bij Uithuizen is twee maanden na de opening nog zo goed als leeg. Slechts zestig van de vierhonderd bedden zijn dagelijks bezet.
Het hotel is bedoeld voor de honderden buitenlandse bouwvakkers, die in de Eemshaven de kolencentrale van RWE bouwen. Anders dan concurrent NUON heeft RWE geen contract afgesloten voor de opvang van zijn werknemers op één centrale plek. De NUON-bouwvakkers wonen in een hotel in Wagenborgen. De RWE-medewerkers moeten zelf onderdak zoeken, maar het Energy Village Hotel laten ze tot nu toe links liggen. De exploitant van het hotel heeft de prijs al verlaagd, maar zelfs dat heeft geen effect.