Provincie wil stoppen met sportfonds

GRONINGEN - Het Provinciebestuur wil stoppen met de subsidieregeling voor sportaccomodaties. Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat het onderhoud van sportaccomodaties de verantwoordelijkheid is van de clubs en de gemeenten.
De afgelopen drie jaar konden sportverenigingen in de provincie een renteloze lening krijgen voor het opknappen van velden of kleedkamers. Daarvoor was een half miljoen euro beschikbaar. Twaalf clubs hebben daarvan gebruik gemaakt.
De subsidieregeling had een tijdelijk karakter en werd ingesteld op voorstel van het CDA en de SP. Deze partijen willen de regeling handhaven. De SP komt hiervoor binnenkort met een voorstel.