NCG: Alle doelstellingen voor 2022 gehaald op gebied van versterking en veiligheid

Een huis in de stutten
Een huis in de stutten © FPS/Jos Schuurman
De Nationaal Coördinator Groningen heeft in 2022 alle doelstellingen gehaald die ze zich heeft opgelegd op het gebied van versterkingen en veiligheidsnormen in het aardbevingsgebied. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de NCG over afgelopen jaar.
Dat betekent dat nu ruim achtduizend van de ruim 27.000 panden in de versterkingsopgave de landelijke veiligheidsnorm hebben gekregen. In 2022 zijn duizend woningen bouwkundig versterkt. In totaal zijn dat nu ruim 3300 panden.
Voor negentienduizend adressen is het versterkingstraject dus niet afgerond. De NCG verwacht dat er van dat aantal twaalfduizend daadwerkelijk versterkt hoeven worden.

'Minder bureaucratisch te werk'

Ook qua opnames (soort van schouw) en beoordelingen zijn de doelstellingen gehaald. Voor (bijna) alle gebouwen moet dit jaar duidelijk worden of een woning voldoet aan de veiligheidsnorm of dat er versterkt moet worden. De Nationaal Coördinator denkt dat het haalbaar is om de versterkingsopgave in 2028 af te hebben gerond.
'Wij zijn blij met dit resultaat', meent Nationaal Coördinator Regina Bouius. 'We zien dat het harde werken vruchten afwerpt, alhoewel we beseffen dat de duizenden mensen dit niet merken in hun situatie. Ook deze bewoners van het aardbevingsgebied willen we zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. We streven ernaar minder bureaucratisch te werk te gaan en knelpunten sneller en daadkrachtiger op te lossen.'